Category Archives: kutlama

Bilgisayar Programı

Görsel Kaynak: asyleart

Müşteri :
-Çok fazla teknik bilgim yok. Sevgi yüklemek için ne yapmam gerekiyor.

Yetkili:
-İlk adım olarak KALBİM dosyanızı açmanız gerekiyor. Açtınız mı?

Müşteri:
-Evet. Ancak şu anda GEÇMİŞ ACILAR.EXE, DÜŞÜNDÜKÇE.EXE, HASET.EXE ve GÜCENME.EXE isimli programlar da çalışıyor. Onlar çalışırken SEVGİ yükleyebilir miyim?

Yetkili:
-Problem değil. Yüklediğiniz anda SEVGİ otomatik olarak sisteminizden GEÇMİŞ ACILAR.EXE’yi silecektir. Bir süre daha geçmiş hafızanızda kalabilir ama diğer programları etkilemeyecektir. SEVGİ er geç DÜŞÜK GÜVEN.EXE’yi silerek YÜKSEK GÜVEN.EXE isimli bir modül yükleyecektir. Ancak siz HASET.EXE ve GÜCENME.EXE’yi mutlaka kapatmalısınız. Bu programlar SEVGİ’nin yüklenmesine engel olur. Onları kapatabilir misiniz lütfen?

Müşteri:
-Tamam, kapattım. SEVGİ otomatik olarak yüklenmeye başladı. Bu normal mi?

Yetkili:
-Evet, ama unutmayın ki, bu sadece bir temel program. Üst versiyonların yüklenmesi için başka KALP’lerle bağlantı kurmanız gerekiyor.

Müşteri :
-Daha şimdiden bir hata mesajı verdi. Ne yapmam gerekiyor.

Yetkili:
-Mesaj ne diyor?

Müşteri:
-HATA 412. PROGRAM İÇ SİSTEMDE ÇALIŞMIYOR. Bu ne demek?

Yetkili:
-Endişelenmeyin. Bu sıradan bir problem. SEVGİ programının başka KALPLERDE çalışmaya hazır olduğunu, ancak henüz sizin KALBİNİZDE çalışmadığını söylüyor. Şu komplike programcılık terimlerinden biri, ama daha sade bir dille “Programın başkalarını SEVEBİLMESİ için öncelikle sizin kendi sisteminizi SEVMENİZ gerektiği” anlamına gelir.

Müşteri:
-Yani ne yapmam gerekiyor ?

Yetkili:
-“KENDİNİ KABULLENME” isimli dosyanın altındaki KENDİNİ AFFETME.doc, KENDİNE GÜVENME.TXT, DEĞERBİLME.TXT ve İYİLİK.doc isimli dosyaların üzerine tıklayıp hepsini “KALBİM” dosyasına kopyalayın. Bir de KENDİ KENDİNE KRİTİK.EXE’yi tüm dosyalardan ve daha sonra da çöp kutunuzdan silerek tamamıyla yok olduğundan emin olun.

Müşteri:
-Başardım. Hey! KALBİM gerçekten tertemiz dosyalarla doluyor. GÜLÜMSEME.AVI şu anda monitörümde oynuyor ve SICAKLIK.COM, BARIŞ. EXE ve MEMNUNİYET.COM KALBİMİN içine kopyalanıyor.

Yetkili:
-O zaman SEVGİ yüklendi ve çalışıyor. Şu andan itibaren her şeyle başa çıkabilmeniz gerekiyor. Yalnız telefonu kapatmadan son bir şey…

Müşteri:
-Nedir?

Yetkili:
-SEVGİ programı ücretsizdir. Onu ve onun tüm modüllerini tanıştığınız herkese verin. Karşılığın da onlar da  paylaşacak ve sonucunda size tertemiz modüller geri dönecektir. Mutlu Bayramlar !

Müşteri:
-Size de!!.

Alıntıdır.


Mutluluk günü

20 Mart dünya mutluluk günü. Birleşmiş milletler 2012 yılında 20 mart gününü danya mutluluk günü ilan etmiş. Son yıllarda bazı ülkelerde “mutluluk bakanlığı” kurulduğu söyleniyor.

Mutluluk beynimizde salgılanan 4 tane kimyasal madde ile direk ilişkili bunu biliyoruz. Bununla ilgili bir yazı yazdım bir kitap incelemesi.

Merak edenler aşağıdaki kaynakçadan inceleyebilirler.

Ama ben bu gün mutluluğun resminin hikayesini anlatmak istiyorum.

Nazım Hikmet’in o güzel şiiri. Nazım Hikmet ve Abidin Dino iyi arkadaştırlar. Nazım Hikmet, çok sevdiği eşi Vera ve Abidin Dino Seine Nehrini gören bir otelin çatı katında kalmaktadırlar. Gece yarısı olmuş Vera uyumaktadır.
Nazım, Saman Sarısı şiirini yazmaktadır. Yanında Abidin Dino son yaptığı resimle uğraşmaktadır.

Nazım Hikmet arkadaşı Abidin Dino’nun resimlerine büyük hayranlık duymaktadır. Bunu “Abidin uçsuz bucaksız hızın renklerini döktürüyor” dizelerinden anlıyoruz.

Saman Sarısı şiirini sarı saçları ile eşi Vera’ya atfetmiştir Nazım Hikmet. Belki onun mutluluğunun resmi saman sarısı saçlardı.

“SAMAN SARISI

Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin ?
İşin kolayına kaçmadan ama
Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil
Ne de ak örtüde elmaların
Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini
Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin

Gerçekten bu resmi yaptı mı? Abidin Dino, yoksa başka türlü mü cevap verdi. Bunu da size bırakıyorum sevgili okur.

Sahi siz kendi mutluluğunuzun resmini yapabildiniz mi?

Kaynakça:

Mutlu Beyin Kitap İncelemesi

Ömer Hayyam

Bir sır daha var, çözdüklerimizden başka!

Bir ışık daha var, ışıklardan başka.

Hiç bir yaptığınla yetinme, geç öteye

Bir şey daha var bütün yapıtlardan başka.

Ömer Hayyam

Ölüm yıldönümünde saygı ile anıyoruz

Doğum tarihi : 18.Mayıs.1048 Ölüm tarihi : 04.Aralık.1131
Ömer Hayyam kaç yaşında öldü : 83
Meslek : Şair, Yazar, Filozof, Fizikçi
Ömer Hayyam doğum yeri : Nişabur, İran
Ölüm yeri : Nişabur, İran

Ömer Hayyam kimdir?

İranlı astronom, bilim adamı, şair, bilgin ve filozoftur. Asıl adı Giyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam‘ dır. Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinde adına birçok dernek kurulmuş, rubaileri bütün batı dillerine çevrilmiştir. Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında birçok icadı ve önemli eseri bulunmaktadır. İbn-i Sina‘dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir.

18 Mayıs 1048‘de İran’ın Nişabur kentinde doğdu. Ömer Hayyam, bir çadırcının oğluydu. Bu yüzden acem dilinde çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden aldı. Ömer Hayyam, yaşadığı dönemde daha çok bilgin olarak ün kazandı. 

Matematik ,fizik, astronomi ve tıp gibi rasyonel ilimler dışında müzik ve şiirle de yakından ilgilendi. İran’ın, Selçuklular yönetiminde olduğu dönemde yaşayan Hayyam, Horasanülkesindeki büyük şehirleri, Belh, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi, Bağdat‘a da gitti. Zamanının hükümdarlarından, özellikle Selçuklu Sultanı Melikşah ve Karahanlı Şemsülmülk‘ten büyük yakınlık gördü. Saraylarına ve meclislerine sık sık konuk oldu. Residüddin‘in “Cami-üt-Tevarih” adlı eserinde anlattığına göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ile okul arkadaşları ve yakın dosttular. Nizamülmülk, bilgisine çok güvendiği için devlet yönetimi konusunda kendisine yardımcı olması için Hayyam’dan yardım istedi, ancak o, saray entrikalarından hayatının sonuna kadar uzak kalmayı yeğlediği için bu teklifi geri çevirdi.

Gerek kendi yaşadığı dönemde, gerekse sonraki çağlarda yazılan tüm kaynaklarda, Ömer Hayyam’ın çağının bütün bilgilerini edindiği, o alanlarda derin tartışmalara girdiği, fıkıh, ilahiyat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttuğu yazılıdır. 

Hayyam, fizik, metafizik, matematik, astronomi ve şiir alanlarında değişik eserler yazdı. Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında İbni Sina’nın Temcid (Yücelme) adlı eserinin yorum ve tercümesi, Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi yer aldı. En büyük eseri Cebir Risalesi‘ydi. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yaptı. Bunun yanısıra, binom açılımını ve bu açılımdaki katsayıları da bulan ilk kişiydi. 

Ömer Hayyam’ın edebiyat tarihindeki yerini belirleyen, sonraki yüzyıllarda da İslam dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak anılmasına neden olan, yazdığı rubailerdi. Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusuydu. O günlerden bugüne dilden dile dolaşarak gelen sayısının ikiyüz kadar olduğu tahmin edilen rubaileri, sonraki çağlara da damgasını vuran eserler oldu. 

Hayyam, rubailerini yazarken oldukça kolay anlaşılan, akıcı ve açık bir dil kullandı. Şiirlerinde gerçekçiydi. Yaşadıklarını ve gözlemlediklerini olduğu gibi dile getirdi. Ona göre, en şaşmaz ölçü akıl ve sağduyuydu. İnsanoğlu, gerçeğe ancak akıl yolu ile ulaşabilirdi.

Şiirlerinde zamanının haksızlıklarını ve saçmalıklarını ince ve alaycı bir dille yerdi. Dörtlüklerinin konusunu aşk, şarap, dünya, insan hayatı ve yaşama sevinci gibi temalardan seçti. İnsan hayatının ana dokularına felsefi bir gözle baktı. 

Büyük şaire göre gerçek olan, yaşanandır;dünyanın ötesinde ikinci bir dünya yoktur; insan, yaşadığı sürece gerçektir;en şaşmaz ölçü, iman değil, akıl ve sağduyudur; insan, aklıyla vardır; dolaysıyla da en iyi ölçü, en şaşmaz kılavuz akıldır ve gerçeğe ancak akıl yolu ile varılabilir.

Hayyam’ın şiirinde çağının haksızlıkları,madrabazlıkları ve saçmalıkları ince, alaycı, iğneleyici bir dille yerilir. Dörtlüklerinin konusu; aşk, şarap, dünya, insan hayatı, yaşama sevinci, içinde bulunduğumuz geçici dünyanın tadını çıkarma gibi insanla sıkı bağlantılı olan gerçek eylem ve davranışlardır.

Hayyam kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiş, rubai alanında tek örnek olarak benimsenmiştir. Batı ülkelerinde adına bir çok dernek kurulmuş, rubaileri bütün bati dillerine, bu arada birçok defa Türkçeye Rubaiyat-i Hayyam, Hayyam’ın Rubaileri, Ömer Hayyam ve Rubaileri, Dörtlükler adı altında tercüme edilmiştir.

Horasan’ın yıldızı; İran’ın ve Irak’ın dahisi, feylesofların prensi Ömer” şeklinde anıldı.

4 Aralık 1131‘de doğduğu yer olan Nişabur’da hayatı 83 yaşında sona erdi. 

Hayyam, yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almamıştır, ancak kendisi birçok teori ve icadın isimsiz kahramanıdır. 21 Mart 1079 yılında tamamladığı, “Celali Takvimi” olarak bilinen takvim için büyük çaba sarf etmiştir. Güneş yılına göre düzenlenen bu takvim 5000 yılda bir gün hata verirken, bugün kullandığımız “Gregoryen Takvimi” 3330 yılda bir gün hata vermektedir.

Çeşitli bilim dallarında birçok eser yazan Ömer Hayyam’ın eserlerinden 18 tanesinin adı bilinmektedir. 

Eserleri :
1.Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair, Melikşah’a ithaf edilmiştir) 
2.Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometriye dair) 
3.Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair) 
4.Müşkilat’ül Hisab. (Aritmetiğe dair) 
5.İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair) 
6.Newruzname (Takvim ve yılbaşı tespitine dair) 
7.Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.) 
8.Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat(Öklid’in bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke fransızcaya çevirmiştir.) 
9.Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.) 
10.Muhtasarun fi’t Tabiiyat (Fizik İlmine dair) 
11.Risaletün fi’l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair) 
12.Levazim’ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair) 
13.Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair) 
14.Mizan’ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemine dair) 
15.Abdurrahman’el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ’nın alemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetine dair) 
16.Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi) 
17.Eş’arı bil Arabiyye (Arabça rûbaileri) 
18.Fil Mutayat (İlim prensipleri)

Biyografi sitesinden alınmıştır

Bilgenin Yüreğinde her dilek,

Anka kuşu gibi gizli gerek.

Damla nasıl inci olur denizde

Sedefler içinde gizlenerek.

« Önceki Yazılar