Category Archives: İnce bağırsak

Polipler kansere dönüşür mü?

Polipler kansere dönüşür mü?

Poliplerin kansere dönüştükleri ile ilgili kuvvetli bulgular vardır. Bu bulgular, poliplerin görülme yaşı ile kanser görülme yaşı arasında yaklaşık on yıl vardır. Alınan polipler kanser görülme olasılığını azaltmaktadır. Polipler çıkartıldıktan sonra bir kısmının içinde kanserin öncüsü hücreler görülmektedir. Bazı polipler de de kanser odakları saptanmaktadır. Ancak her polip kansere dönüşmez.

Hangi poliplerin kansere dönüşme olasılığı yüksektir?

Daha çok adenomatöz polipler kansere dönüşür. Bunlar içinde en yüksek olasılıkla villöz adenomlar, sonra tübüler adenomlar dönüşür.

Tübüler adenom

Kansere dönüşmeyen polip tipleri var mı?

Elbette, infeksiyöz polipler, hamartamatöz polipler kansere dönüşmezler

Polipler çıkartılmalı mı?

Evet polipler çıkartılmalıdır. Eğer kalın bağırsağın bir kesiminde polip saptanmışsa tamamında başka polip olma olasılığı %35 civarındadır. Bu yüzden mutlaka kalın bağırsağın tamamı incelenmelidir. Bir yıl sonra tekrar kolonoskopi yapılmalıdır.

polip, endoskopik bir kement ile boynundan kesilerek çıkartılabilir.

Prof. Dr. Gökhan Akbulut

İnce Bağırsak İyi Huylu Tümörleri

İnce Bağırsak Tümörleri nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? 

Genelde belirti vermezler. Çok nadir görülürler. Nadir görülmelerinin sebebi, ince bağırsak hareketlerinin yoğun olması ve mide-yemek borusu gibi kanserojenlerle ve toksik maddelerle ilk temas eden yer olmamaları olabilir. Bu sayede daha az zarar görürler. 

Ancak bazı kalıtsal geçişli sendromlar ve sebebini tam açıklayamadığımız nedenlerle oluşabilirler. 

Komplikasyonlarının varlığında ameliyat edilirler. Bu komplikasyonlar, 

Kanama

Tıkanıklık

İnvaginasyon (bağırsağın kendi içine geçerek tıkanması)dır. 

Şimdi ince bağırsağın iyi huylu tümörlerini inceleyelim. 


Adenomlar:  Nadir görülürler. Otopsi bulgularına göre, kötü huylu tümörlere göre on kat daha fazladır. Duodenum (12 parmak bağırsağı) en sık tutulduğu yerdir

 • Üç tipi vardır
  • Tübüler 
  • Villöz : en yüksek malignite potansiyeli 
  • Brunner glandı kökenli 

Çoğunlukla tesadüfen bulunur, Kanama, tıkanıklık ve intussuception sebebidir. Tedavisi Endoskopik yada cerrahi olarak çıkartılmasıdır. 

Hamartomatöz polipler: Peutz_jeghers sendromu ile birlikte olabilirler: Peutz-jeghers sendromu: 

 • Mukokutanöz pigmentasyon
 • Intestinal polipozis ile birlikte görülür. Bu poliplerin Malignite (kötü huylu) potansiyeli çok düşüktür. 

Jüvenil retansiyon polipleri: iyi huylu hamartomlardır. Gerçek tümör değildirler. Rektumda (kalın bağırsağın çıkışında) daha sık görülürler. Kendiliğinden kopar, düşebilirler, gayta ile atılırlar. 

Gastro-intestinal stromal tümörler (GİST): Mezenkimal tümörlerdir yani  bağ dokusundan köken alırlar. Leiomyoma (kas kökenli iyi huylu tümörler) bu grupta değerlendirilir. İyi huylu  karakterlidirler. Kanama, tıkanıklık, intussusception yapabilirler. İnce bağırsak içinde İleum en sık tutulan yerdir. Tedavisi Geniş cerrahi rezeksiyondur. Metastaz yapmışsa mümkünse çıkarılabildiği kadar çıkarılır (De-bulking). İmatinib mesylate: Tirozin kinaz inhibitörü, çıkartılamayan tümörlerde endikedir. 

GİST’in %30’u kötü huyludur. 5 cm den büyük tümörler, 

 1. 5\50 mitotik indeks
 2. Nekroz
 3. Metastaz 

var ise malign-kötü huylu kabul edilmelidir. Tedavi daha geniş cerrahi sınırlar ile sağlanmalı, nüks açısından yakından takip edilmeli, imatinib tedavisi yapılmalıdır. 

Cajal Hücreli tümörler: Mezenkimal kökenli tümörlerdir. GİST’in bir alt formudur. İmmünhistokimyasal olarak boyanmaları gerekir. İmmün histokimyasal boyama, hücrelerin immün özelliklerine göre (antijenik yapılarına ve reseptörlerine göre) boya tutmasıdır. Cajal Hücreli tümörler CD 117 ile boyanırlar. 

Diğer ince bağırsak tümörleri: 

 • Lipom
 • Hemanjiom
 • Fibroma
 • Neurofibroma 

Kanama, tıkanıklık, intussusception yapabilirler. 

Prof. Dr. Gökhan Akbulut, FEBS (Em Surg)

Gastrointestinal ve Kanser Cerrahisi,

Robotik Cerrahi

www.gokhanakbulut.com

Kaynaklar: 

Schwartz, Principles of Surgery 11. Baskı 

Sabiston, Textbook of Surgery, 20. Baskı 

Bazı latince terimler:
Jejunum: İnce bağırsağın 12 parmak bağırsağından sonra gelen, yaklaşık 1, 1,5 metre boyundaki ilk kısmı. 

İleum: İnce bağırsağın kalın bağırsaktan önceki bölümü, ikinci kısmı

Tümör: Kitle 

Benign: iyi huylu 

Duodenum: 12 parmak bağırsağı 

Pankreas: Duodenuma komşu bir sindirim ve endokrin organ. 

Papilla: Duodenum içinde, duodenum 2. Kısmında ana safra kanalı ve pankreas kanalının açıldığı bölüm. 

Komplikasyon: İstenmeyen etki, yan etki.

İnce Bağırsak Kötü Huylu Tümörü

İnce Bağırsak kötü huylu tümörlerinin  Sıklığı nedir?

İnce Bağırsak kötü huylu tümörleri (malign) son derece nadir. Hücre tipine göre beş grupta inceleyebiliriz. Büyük kısmı adenokanserdir (%40), daha az Karcinoid tümörler görülür (%30), barsak lenfoası (%20), çok nadir olarak sarcomalar ve karın içi diğer organların ve malign melanomanın karın zarı metastazları görülür. 

İnce Bağırsak kötü huylu tümörlerinin Belirtileri nelerdir?

İnce bağırsak tümörleri kendini kanama, ishal, bağırsak delinmesi, bağırsak tıkanıklığı ve bağırsak düğümlenmesi olarak gösterebilir (intussusception). 

İnce Bağırsak kötü huylu tümörlerinin teşhisi nasıl konur?

Genellikle hastalık ilerlediğinde konur, çünkü hastalık belirti vermeye başladığında tümör genellikle ilerlemiştir. 

İnce bağırsak kötü huylu tümörlerinin tedavisi nasıl yapılır?

Yeterli miktarda lenf bezesi çıkartacak (mezoyu regional lenf nodlarını içine alacak şekilde) geride tümör dokusu bırakmayacak tümör dokusunun cerrahi olarak çıkartılmasıdır. 

İnce bağırsak Adenokanseri nedir? En sık ince bağırsağın hangi bölgesini tutar? Tedavisi nasıl yapılır? 

En sık 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsağın başlangıç alanında görülür. 12 parmak bağırsağını tutan tümörlerde, pankreas başı ile birlikte çıkartılır. Çıkartılamayacak kadar yayılmış tümörlerde, sindirim sisteminin devamlılığını sağlamak için by-pass cerrahisi yapılır. Daha aşağıda ince bağırsağı tutan tümörlerde tümörlü doku sağlıklı cerrahi sınır bırakacak şekilde temizlenir. Çevre lenf nodlarında sıklıkla metastaz mevcuttur. Nod negatif hastalıklarda yaşama şansı %80’in üzerindedir. 

Prof. Dr. Gökhan Akbulut, MD, FEBS

Kanser Cerrahisi, Sindirim Sistemi Cerrahisi