Savaş

GürcistanSrebrenitsaVietnam savaşıOn kadın on tarifsiz acıIraklı adam

Savaş koşullarında, eldeki sınırlı olanaklarla savaş mağdurlarına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlatan bir klasik eser artık Türkçe olarak yayınlandı. Harp Cerrahisi uzmanı, ülkemizin afetler konusunda yetiştirdiği en önemli uzmanlardan biri olan Mehmet Eryılmaz’ın Çeviri Editörlüğünde yayınlanan bu eseri (1. cilt ve 2. cilt )indirmek için lütfen tıklayınız…

12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri
Bu yayın, insancıl hukukun temel belgeleri olan 1949 Cenevre Sözleşmeleri, bunlara Ek 1977 tarihli Protokoller ve 2005 tarihli 3. Protokol ile bunlari izleyen terminoloji rehberinden oluşmaktadır. Bu yayını indirmek için lütfen tıklayınız…

Örf ve Adet Hukuku
Bu yayın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı’nda ortaya çıkan talep üzerine ICRC tarafından üstlenilen “Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk” konulu çalışmanın gerekçesini açıklamaktadır. Ayrıca, çalışmada kullanılan yöntemler ile çalışmaının nasıl düzenlendiği anlatılmakta ve bazı önemli bulgular özetlenmektedir. Bu yayını indirmek için lütfen tıklayınız..

Uluslararası İnsancıl Hukuk: Sorularınıza Cevaplar
Uluslararası insancıl hukuka giriş niteliği taşıyan bu yayın, savaşla ilgili sınırlamaları ve savaşın taraflarının uymaları gereken kuralları anlatmakta ve insancıl hukukun kökeni ve günümüz uygulamaları ile ilgili bilgi vermektedir. Uluslararası insancıl hukuk kitabını indirmek için lütfen tıklayınız.